ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും ചേർത്തുള്ള ഈ പ്രയോഗം നിങ്ങൾക്ക് പലവിധ പരിഹാരം.

നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിലും മുഖത്തും പല്ലുകളിലും ഉള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രത്യേകമായി പല്ലുകളിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും, പല്ലിൽ കറ പിടിക്കുന്നതും, മഞ്ഞ നിറം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് മിക്സ് പല്ലു തേക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാം.

   

പല്ലുകളിലെ മഞ്ഞ നിറം പൂർണ്ണമായും ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ മാറിക്കിട്ടും. ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞ പരിവമാക്കാതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഉപ്പ് നല്ല തരിതരി പോലെ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചേർക്കുക. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലുകളിൽ ഇത് പുരട്ടിയിടാം.

ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് ചെയ്യാൻ ആകുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും നല്ലപോലെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം മൂക്കുകളിലും മൂക്കിന്റെ ഇടപെടലും താടിയിലും മുഖത്തും നല്ലപോലെ മാറികിട്ടുകയും മുഖത്തെ ചെറിയ രോമങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും.

ഇത്തരത്തിൽ മുഖത്തെ രോമവളർച്ച തടയുന്നതിനുംZ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ്,ഹെഡ്സും പൂർണമായും മാറി കിട്ടുന്നതിനും ഈ ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അലർജികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *