മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയ പാട് പോലും അവശേഷിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ദിവസവും ചെയ്താൽ.

മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ചെറുപ്പം എങ്കിലും മൂക്കിലോ നെറ്റികളിലും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നിവ കാണാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് മായ പാടുകളും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാഴകളും പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം.

   

ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെ മതിയാകും. അതുപോലെതന്നെ ഇത് ചാലിച്ചെടുക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള തൈര് പാല് എന്നിവയിലാണ്. പ്രധാനമായും ഒരുപിടി ചെറുപയർ ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു മിക്സി ജാറിൽ നല്ലപോലെ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് എടുക്കണം. ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവ് ചെറുപയർ ചെറിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം .

ഒപ്പം തന്നെ ഒലിവ് ഓയിലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് എണ്ണ ആണ് എങ്കിലും അതും കൂടി ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തും പാടുകൾ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലും നല്ല പോലെ തന്നെ കട്ടിയായി തേച്ചുപിടിപ്പിക്കണം. ശേഷം ഇത് കഴുകി കളയുക. അതു വഴി നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള പാടുകളും മറ്റും പൂർണമായും മാറിക്കിട്ടും.

നിങ്ങളുടെ മുഖ സൗന്ദര്യം തിളങ്ങാനും ചർമം കൂടുതൽ മൃദുലമാകാനും ഈ രീതി പ്രയോഗിക്കാം. ദിവസവും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖചർമ്മം പെട്ടെന്ന് തിളങ്ങുന്നത് ആയിരിക്കും. മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാടുകളും ഇതുവഴിയായി മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *