മുഖത്തെ ചുളിവുകളും ഡ്രൈനസും മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം.

പലപ്പോഴും നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളും പാടുകളും ഡ്രൈനെസ്സും. ആ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈനെസ്സ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ചർമം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി ചർമ്മത്തിന് സ്കിന്ന് വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്.

   

പ്രത്യേകമായി ചർമത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈ കുരുക്കളോ ചുളിവുകളോ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല എണ്ണയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് ഒരു ആയുർവേദം മരുന്നു കൂടിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രത്യേകമായി ഈ ഡ്രൈനെസ്സ് മാറാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബദാം ഓയിലാണ്.

മാതാവിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ചുളിവുകളും ഡ്രൈനസും മാറാനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആയി നിങ്ങളുടെ ചർമത്തിൽ ബദാം ഓയിൽ ഏറ്റവും നൈസ് ആയി പുരട്ടി കൊടുക്കാംm മുഖത്ത് ഈ എണ്ണ പുരട്ടുമ്പോൾ രോമവളർച്ച കൂടുമോ ഇന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഹോമോ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം വർദ്ധിക്കാനും ട്രെയിനർ മാറാനും കുരുക്കളും മറ്റും മാറി കിട്ടുന്നതിനും ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഈ എണ്ണ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *