എത്ര കടുത്ത കറയേയും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉടുപ്പിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പല അത്തരത്തിലുള്ള കറകൾ നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. പലരെയും തരത്തിലുള്ള രീതികൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കറ കളയാനായിട്ട് ഈസിയായി സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. പല നല്ലൊരു ഡ്രസ്സുകളിലും കറപടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അത് കളയാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്.

എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുക. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കും. കറകളയുന്നതിനുവേണ്ടി പെട്രോള് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു നോക്കിയിട്ട് അധികം മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഡ്രസ്സിലുള്ള കറ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉരച്ചു നോക്കുക. അതിനുശേഷം അല്പം സോഡാപ്പൊടിയിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് കൂടി ചേർത്ത്.

ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടും അധികമായി പോകാത്ത കരയെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ്. ക്ലോറിന് ഉപയോഗിച്ച് ആ കറയുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.