ഫ്രഷ് ഈസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം

ഈസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കടയിൽനിന്ന് നമ്മൾ കാശുകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഫ്രഷ് ആയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത്. മറിച്ച് വേറൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കുക.

അതിനായിട്ട് അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര കലർത്തി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം അല്പം മൈദാമാവ് എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഈ പഞ്ചസാരയും തൈരും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ചെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വയ്ക്കുക. പൊങ്ങി വന്നതിനുശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയോ വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പുകളിൽ ആക്കി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുക.

ശേഷം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ രുചികരവുമായ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയി എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആറുമാസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടു നോക്കുക.