വീടുമുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇതുമാത്രം മതി

ജനലുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നത് വീട്ടമ്മമാർ പരാതി പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീടുമുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്തരം രീതികൾക്ക് സാധ്യമാകൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം ചെയ്തികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും.

   

ഒരു തരത്തിലുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ആദ്യമായി ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം സോപ്പുപൊടി സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനുശേഷം.

നല്ലരീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ജനലുകളും വാതിലുകളും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു കോട്ട തുണിയെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മുക്കി തുടച്ചെടുക്കുക യാണെങ്കിൽ കുറെ നാളാ അതുപോലെതന്നെ തിളക്കമുള്ള ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ.

അനായാസം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. എപ്പോഴും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *