കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ട്രിക്കുകൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കിച്ചണിലെ പണികൾ വളരാനായി മാറ്റിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത്തരം ജീവികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം വീടുകൾ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിയുക. നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പഴയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കം കിട്ടുന്നതിനു സാധിക്കുന്നു. കിച്ചൻ സിങ്ക് അൽപം സോഡാപ്പൊടിയും സോപ്പുപൊടിയും.

ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വാങ്ങുന്നതിനും മാത്രമല്ല ബ്ലോക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതിനു സഹായിക്കും. അതുപോലെതന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദോശമാവ് ഇഡലി മാവ് എന്നിവ അരച്ച് വച്ച് പിറ്റേദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുളിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇതിൻറെ പുള്ളി മാറി കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഴയിലയുടെ കഷണം എടുത്ത്.

അതിൽ മുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ തേങ്ങ ചിരകി കഴിയുമ്പോൾ അടി വശത്തുള്ള ചിരട്ട കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചില മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.