ഉപ്പുറ്റി വിണ്ടുകീറൽ മാറികിട്ടാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക | Remedies For Cracked Heels

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകീറുന്നത് മാറികിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രീതികളെക്കുറിച്ച് നല്ല വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപ്പുറ്റി വിണ്ടു കീറൽ മാറികിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഇതിൻറെ അസഹനീയമായ വേദനയും മറ്റും കാരണം നമുക്ക് നടക്കാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവൻ വീടുകൾ ചെയ്തു നോക്കുക.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ദീപ്തികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്.

ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുത്തിയെടുത്ത് തലേദിവസം കുതിർത്തുവെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിയുടെ ജാർ ഇട്ട് അരച്ചെടുത്ത് അതിനു ശേഷം ഇത് ഉപ്പുകൂറ്റന് ഭാഗങ്ങളിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെയും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ യിലേക്ക്.

ഫാസിലിനും ചെറുനാരങ്ങാനീരും പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഡബിൾ പോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.