അടിപൊളി ഈസ്റ്റ് ഇനി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മായം ചേർക്കാത്ത ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം വീടുകൾ വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു.

കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇതു മാത്രം മതിയാകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മായവും കലരാത്ത നല്ല രീതിയിലുള്ള ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം സാധ്യമാകും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇത്തരം വീടുകൾ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.

നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. പാത്രത്തിൽ ചെറുചൂടുവെള്ളം എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തേനും കലർത്തി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ദോശ മാവിന് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക. എനിക്കറിയാം ഇട് പുറത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാർ മാസം വരെ നമുക്ക് എടുത്തുവച്ച ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.