മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കരിമംഗലം മറ്റൊരുത്തൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുതരത്തിലുള്ള ചെലവും വരാതെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള മുഖത്തിനു മാറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിൽ പോയി ഫേഷ്യലുകൾ ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നതിനു പകരം ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി വേണ്ടി ഗോതമ്പുപൊടി യിലേക്ക് അല്പം തക്കാളി നീര് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് അല്പം പാലും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുക. ഈ മിശ്രിതം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അയച്ചു.

കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എത്താൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായും ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.