ബാക്കിവരുന്ന തേങ്ങാപ്പീര ഇനി ഒരിക്കലും കളയരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ധാരാളമായി തേങ്ങാപ്പീര ബാക്കി വരുന്നത് സാധാരണയാണ്. നമ്മൾ അത് കളയുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ പകരം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ചയാകുന്നത്. തേങ്ങാപ്പീര എന്നുപറയുന്നത് തേങ്ങയുടെ പാൽ എടുത്തതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്ന കൊഴുപ്പ്ഒരു വർഷം പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം പാലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉണ്ടാവും.

   

അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റായി അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ വഴി വളരെ എളുപ്പം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തമം. ഇത് പൊട്ട ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എന്നാണ്.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകി വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊഴുപ്പില്ലാത്ത തേങ്ങ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഈ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗന്ദര്യ വസ്തുവായും ഇതിനുപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ഈ തേങ്ങാപ്പീര അൽപം തേൻ ശേഷം മുഖത്തു നല്ലതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഇത് മുഖത്തിനു വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വരുന്ന രീതി ചെയ്തു നോക്കുക. ഒരിക്കലും ഇനി ബാക്കിവരുന്ന തേങ്ങാപ്പീര ആക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *