കപ്പും ബക്കറ്റുംവൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ഉപ്പു മാത്രം മതി

പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബാത്റൂം മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പും ബക്കറ്റും വഴുതി വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരിക്കുക. സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ ജിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ പഴുപ്പ് ചിലയിടങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പോംവഴിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല എണ്ണമയമില്ലാത്ത നല്ല ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കുറെനാൾ എണ്ണമയമില്ലാത്ത

 

നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കപ്പും പാക്കറ്റും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വൃത്തികേടായി വരുന്നത്. ഇതു വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചെലവും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പു മാത്രമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉപ്പു കുറച്ച് പൊടിയുപ്പ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്.

ഉപ്പു കുറച്ച് എടുത്തതിനുശേഷം ബക്കറ്റും കപ്പും നല്ലതുപോലെ തേച്ചു കഴിയുകയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എണ്ണമയം മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രത്യേക എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ചെടികൾ ആർക്കും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാത്തത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.