കുഴിനഖം പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ മരുന്ന് മാത്രം മതി

കുഴിനഖംഎന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. കാലുകൾക്കിടയിൽ ഫംഗസ് അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഈ ഫംഗസ് അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം നഖങ്ങൾ കെട്ടു പോകുന്നതായി കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വഴി കാലുകൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാവുകയും നഖങ്ങൾ ചീത്ത ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുഴിനഖം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേക പരിചരണം തോടുകൂടി വേണം നഖങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുഴിനഖം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. കൂടുതലായി വെള്ളവും ചെളിയിലും പെരുമാറുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. കൈകൾക്കിടയിൽ ഉം ഇത് കണ്ടു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക പരിചരണം എപ്പോഴും നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അലോവര ജെല്ലി ലേക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് തയ്യാറാക്കുന്ന മിശ്രിതം ആണ്.

ഈ മിശ്രിതം നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയ നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രധാന മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചെയ്യുന്നതുവഴി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുഴിനഖം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാകും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്. കാലുകൾ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ വച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതും വളരെ ഉചിതമായ മാർഗം തന്നെയാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംരക്ഷണ നൽകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാലുകളിലും കൈകളിൽനിന്നും ഈ സുഹൃത്തെ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മിശ്രിതം എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.