വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇടുക്കു കളിലെ കറുപ്പുനിറവും നിർബന്ധമാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് വിയർപ്പ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇടുക്കു കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകുമ്പോൾ വളരെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ഒന്നാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നീര് എടുത്തതിനുശേഷം ടി ട്രീ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇടുക്കിയിൽ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുർഗന്ധവും വിയർപ്പു മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥകൾ മാറിക്കിട്ടും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതികൾ.

പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ നമ്പർ ധൈര്യമായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ തൊലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി സ്ക്രബ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനുശേഷം.

ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ താഴ്ത്തുന്നത് കറുപ്പ് നിറം മാറ്റം നടന്നു ദുർഗന്ധം മാറ്റുന്നതിന് മാർഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റുന്നതിനും സഹായകമാകുന്നു. ഇത്തരം രീതികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.