മീൻ വെട്ടുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം

നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ വീട്ടമ്മമാർ മീൻ കിട്ടുന്നതിനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് വളരെ എളുപ്പമായ കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പറ്റി തന്നെ എങ്ങനെ മീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുഴമീൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയി ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ മീൻ വെട്ടുന്നത് വളരെ എളുപ്പം ആക്കി തീർക്കാൻ പറ്റിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ ആണ്. മീൻ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴുകുന്ന.

വെള്ളത്തിൽ അല്പം വിനാഗിരി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ വൃത്തിയായിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. മീൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പു കൊണ്ട് കാഴ്ച കഴുകുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലിലോ മറ്റു ഉരക്കുന്ന തിന്നു അതിനുപകരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ചെമ്മീനും ഏതോ ഒരു കുടൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഇത് വലിച്ച് കഴിയാത്ത കളയാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് വയറിന് അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതു വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ മേൽഭാഗം പിളർന്നു കത്തിവെച്ച് പറഞ്ഞതിനുശേഷം അത് വൃത്തിയായി വലിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം കറിവെക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ചെമ്മീൻ വേവിച്ചതിനു ശേഷം റോസ്റ്റ് ചെയ്തു കറി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചത്. ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മീൻ വൃത്തി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മീൻ നന്നാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവൻ മണം മാറിക്കിട്ടാൻ സഹായകമാകും. മീൻ നന്നാക്കി അതിനുശേഷം തേയില ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുക യാണെങ്കിൽ മണം മാറിക്കിട്ടും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.