ഇതൊന്ന് കഴിച്ചുനോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മുടി വളരുന്നത് കാണാം

എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ മുടി മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ പറ്റി ഒരുപാട് പേർ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുടി പെട്ടെന്ന് വളരാൻ ആയി ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ട്രിപ്പ് തികച്ചും അനായസമായി എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയിരുന്നു കാണുക ടിപ്പു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറെയായി ചെയ്തു കിട്ടും ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെ സാധനങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല മുടി എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും.

അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഘടകം ആണ് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഇത് പരിപാലിക്കാൻ ആണ് പലരും ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് വലിച്ചിട്ടും ഉള്ള വയ്ക്കാതെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നതാണ് പരിഹാരമായാണ് ഡി പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് ധാരാളം മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകളും ഹയർ ഓയിലുകളും വാങ്ങാനാണ് എന്നാൽ ഒരു ഷാംപൂ ഹെയർ ഓയിൽ.

ഇന്ത്യ സഹായമില്ലാതെതന്നെ മുടി തഴച്ച് വളരാനും ഉള്ള തോടുകൂടി ഉള്ള മുടി മുടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുടിക്കായി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും കാശും ഇനി ലാഭിക്കാം ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി തിരിച്ചെടുക്കാം പ്രസവത്തിനുശേഷം മുടികൊഴിച്ചിലും മുടി കഴിഞ്ഞു.

പോകുന്നതുമായ ഒരുപാട് പരാതികൾ കേട്ട് വരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രെഷൻ എന്ന അവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായാണ് മുടികൾ സാധാരണ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ടൈപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.