ഇനി ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ മതി വീട്ടിലേക്കുള്ള പച്ചമുളക്

ഒരു വീട്ടിൽ മറ്റൊരു ചെടിയും ഇല്ലെങ്കിലും ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് പച്ചമുളക് ചെടി. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പച്ചക്കറികൾ ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി ചെടികളെല്ലാം തന്നെ നാട്ടുവാർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു തരി വിഷാംശമില്ലാത്ത.

   

പച്ചക്കറികൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കുകയും ആരോഗ്യം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. മറ്റൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു പച്ചമുളകിന്റെ ചെടിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ടത് വലിയ ഒരു ആവശ്യകത തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് ചെടികൾ ഒന്നുമില്ലാ എങ്കിലും ഒരു ചെടിയെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പച്ചമുളക്.

നൽകാൻ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ ചെടി തന്നെ മതിയായിരുന്നു. പ്രധാനമായും പച്ചമുളകും ചെടി വളർത്തുന്ന സമയത്ത് മുളക് താഴെയായി ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പച്ചമുളക് അടിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി വളരാൻ ആവശ്യമായ മണ്ണ് ചെങ്കല്ലിന്റെ മണ്ണ് പൊടിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഈ മണ്ണിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാഴ്ചയോളം മാറ്റിവെച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന്.

പഴത്തൊലിയും മറ്റു വേസ്റ്റുകളും ഇട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് വളപ്രയോഗങ്ങളും ഇലക്കെങ്കിലും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾക്ക് ഒരുപാട് വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നാച്ചുറലായി വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.