ഇനി സ്കൂളിലേക്ക് പുതിയ ബാഗ് വാങ്ങേണ്ടതില്ല

സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ബാഗ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പണം ചെലവാക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പഴയ ബാഗുകൾ മോശമായി എന്ന പേരുകൊണ്ടാണ് പുതിയത് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം.

   

കൊണ്ട് പുതിയ വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ ബാഗുകളിൽ ഭക്ഷണവും നനഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറ പിടിക്കാനോ അഴുക്കു പിടിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നനവ് പറ്റിയ ഭാഗം മാറ്റം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി നിലത്തും മറ്റും വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചളിയും ഇതിലേക്ക് പറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാഗുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴുക്കും കറയും ഇല്ലാതാക്കാനും കുറച്ചു അധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഈ രീതിയിൽ അഴുക്കുപിടിച്ച രീതിയിൽ ബാഗുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ഇതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം സോഡാ ഷാംപൂ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് അല്പം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കുറച്ചു വെള്ളവും ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു മിക്സ് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ കറണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഒരു ഉപയോഗിച്ച് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.