ഇനി എത്ര ചാടി കുത്തി മറിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരു തരി പോലും അനങ്ങില്ല

സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് എത്രതന്നെ വൃത്തിയായി വിരിച്ചിട്ടാലും ചെറിയ കുട്ടികളും മറ്റും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും ശരിയായി കിടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഏരിയയിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് എത്ര ഭംഗിയായി വിരിച്ചിട്ടാലും ശരിയായി കിടക്കാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

   

ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് ഇടുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ഇത് ഒരു ചുളിവ് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ കൃത്യമായി വൃത്തിയായി തന്നെ ഇട്ടേക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബഷീറിന്റെ നാല് മൂല വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും ശരിയായി തന്നെ ഇത് ഒരുക്കുകയാണ്.

എങ്കിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരു തരി പോലും ചൂളിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. ബെഡ്ഷീറ്റും തലയും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അലമാരയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായി ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും. തല കവറിനകത്ത് തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെറിയ അളവിൽ മടക്കി വച്ചു കൊടുക്കാം.

തലയിണ കവറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഴയ ഷർട്ടുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയും ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നു. ഇതിനായി പഴയതായതോ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചതോ ആയ ഷർട്ടുകളിൽ നിന്നും ഒന്നെടുത്ത് അതിന്റെ കൈ വരുന്ന ഭാഗം മൂർത്തി കളഞ്ഞ ശേഷം മറിച്ചിട്ട് നാലുവശവും ഒരുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.