ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാരങ്ങാ എത്രനാൾ വേണമെങ്കിലും ഫ്രഷ് ആയി സൂക്ഷിക്കാം

വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ പോലുള്ളവയുടെ ഉപയോഗം സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഈ രീതിയിൽ ചെറുനാരങ്ങ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഇത് കുറച്ച് അധികം വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കാണാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെറുനാരങ്ങാ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും.

   

ചെറുനാരങ്ങ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കേടുവന്ന പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങ ഒന്നുപോലും എനിക്ക് കേടുവന്ന നശിച്ചു പോകുകയില്ല. പകരം എത്ര കിലോ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക്.

ഇവ കേടു വരാതെ ഫ്രഷായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവൻ ഒരു അടച്ചിറക്കുള്ള പഴക്കത്തിലേക്ക് ഇട്ടശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മൂടിവച്ച ശേഷം ഈ പാത്രം അങ്ങനെതന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും എത്ര നാളുകൾ വേണമെങ്കിലും.

നിങ്ങളുടെ ചെറുനാരങ്ങ ഫ്രഷ് ആയി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പത്തിനും ദോഷയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവ് പൊളിച്ചു പൊന്തിയ ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇത് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാവിനെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി മാവിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് വെറുതെ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.