ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ലാഭം പണി എളുപ്പം

സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുക്കറിൽ ഗ്യാസിന് മുകളിൽ ആയിരിക്കും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് പലർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. പലർക്കും കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു വഴി വഴുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഗ്യാസിനകത്ത് ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാം.

   

എന്നാൽ വെന്തു പോകാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇനി ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാനും കുക്കറിൽ ചോറ് വളരെ ഭംഗിയായി ബന്ധു കിട്ടാനും ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിനായി സാധാരണ കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കുന്നതിൽ വെറും ഒരു വിസിൽ മാത്രം അടിച്ചതിനുശേഷം ഓഫ് ചെയ്തു വീണ്ടും പാകത്തിന് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി വിസിലടിക്കാം.

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കനത്തിൽ വെച്ചതുപോലെയുള്ള ചോറ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. കറികൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ചെറിയ ഉരുള ഗോതമ്പുമാവ് കുഴച്ചെടുത്ത് കറിയിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം എടുത്തുമാറ്റാം.

ഒരു ചെറിയ കീഴിയിൽ അല്പം ചോറും ഈ രീതിയിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പു കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സാധാരണ ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അരിയുടെ നേർപകുതി അളവിൽ ഉഴുന്നു അല്പം ചോറും ചേർത്ത് ഒരു മൺപാത്രത്തിലേക്ക് അരച്ച് ഒഴിക്കുക. ഇതിൽ ഒരു മരത്തവി ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.