ഇരുമ്പ് ചട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇനി നോൺസ്റ്റിക് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം

പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ നോൺസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടികളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടികൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് നോൺസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടികളും ഉപയോഗിക്കാം.

   

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വലിയ ഇരുമ്പിന്റെ പാത്രങ്ങൾ നീയൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ചീനച്ചട്ടികളോ മറ്റോ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്നു തുരുമ്പ് വന്ന ചട്ടികൾ പോലും ഇനി നോൺസ്റ്റിക്കിന്റെ അതേ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പ വിദ്യ പരിചയപ്പെടാം.

നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺസ്റ്റിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നോൺസ്റ്റിക്ക് ആയി അപ്പവും ദോശയും എല്ലാം പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരുന്നു. ഇതിനായി ഒരു ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി 2 ദിവസത്തോളം തുടർച്ചയായി കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളച്ചു കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തശേഷം ഒരുങ്ങയുടെ മുറിച്ചെടുത്ത ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ഉരച്ചു കൊടുക്കാം.

എങ്ങനെ ചെപാലംയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാത്രത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ശേഷം ഒരു സബോള മുറിച്ച ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ നന്നായി ഉറപ്പുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഇനി ഇരുമ്പ് ദോഷപ്പാത്രം നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി നോൺസ്റ്റിക് പാത്രം പോലെ ആക്കി മാറ്റാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.