ഇത് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇനി വീടല്ല നാട് തന്നെ വിട്ട് ഓടും

പറമ്പിൽ ചെറിയൊരു കൃഷി പോലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ശല്യം ഉണ്ടാവുക ശല്യം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നശിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇടയാകാറുണ്ട് ഈ എലിയുടെ ശല്യം നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകളും രോഗാവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകാനും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മലിനമാകാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

   

പല വീടുകളിലും ഏലികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അവശ്യ രേഖകൾ പോലും നശിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വലിയ ശല്യമായി മാറുന്ന എലികളെ തുറക്കുന്നതിന് നല്ല ഒരു എളുപ്പ വിദ്യയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗ്ഗമല്ല ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇട്ടുകൊടുത്താൽ എലിയെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്നും പോലും തുരത്താൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മിക്സിലേക്ക് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി ഉരുളകളാക്കിയ ശേഷം ഇട്ടുകൊടുക്കാം.

അല്പസമയം ഈ മിക്സിയിൽ ഇട്ടുവച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എലികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പഞ്ഞിക്കഷണങ്ങൾ വച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതു വെച്ചാൽ ഉറപ്പായും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എലികൾ കടന്നു വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എലിയെ തുരത്താനുള്ള ഈ സൂത്രവിദ്യ ചെയ്തു നോക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കാം.