ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കാന്താരി മുളക് കാട് കുത്തി കായ്ക്കും

ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന പല ചെടികളുമുണ്ട്. എങ്കിലും കാന്താരി മുളക് ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രമേഹംഡയബറ്റിക്സ് പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും, ഒപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണരീതി പാലിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യപ്രദമായ പല ഗുണങ്ങളും ഇതിലൂടെ നൽകുന്നതിനും സാധിക്കും.

   

ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളും നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കാന്താരി മുളക്. ഈ ചെടി ശരിയായ രീതിയിൽ നടുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫലം ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കും മുളകിന്റെ ചെടി നന്നായി ഉണ്ടായി അവസാനം കുരുടിച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥകളോ കായ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും.

നിങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ കാന്താരി മുളകിന്റെ ചെടിയിൽ പൂക്കാതെയും കായ്ക്കാതെയും നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ മുളക് ചുഴി പാറിച്ച് നടന്ന സമയം മുതലേ കൂടുതൽ പരിപാലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മുളകിന്റെ വിത്ത് പഴുത്ത മുളകാണ് നടുന്നത് എങ്കിൽ നേരിടും ഉണങ്ങിയ മുളകാണ് എങ്കിൽ കുതിർത്ത ശേഷവും നട്ടു കൊടുക്കാം.

നടുന്ന സമയത്തും മണ്ണിന് നല്ല പരിപാലനവും ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും നൽകിയശേഷം വിട്ടു നടാം. നട്ട് മുളച്ച വിത്തിനെ കൃത്യമായി തന്നെ പറിച്ച് നടുകയും വേണം. ആവശ്യമായ വളവും പൂട്ടി മിക്സും ഒപ്പം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ചെടിയിലെ പൂക്കൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകാനും പൂക്കൾ എല്ലാം കായ്കൾ ആകാനും ചെടിയിലെ കുരുടിപ്പ് മാറാനും കൃത്യമായ വളപ്രയോഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.