ബിരിയാണിക്ക് മാത്രമല്ല വേദനകൾ അകറ്റാനും ഈ ഇല ബെസ്റ്റാണ്

ശരീരത്തിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുറകിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന കാരണമായിരിക്കില്ല മറ്റു ചിലർക്ക് വേദനകൾക്കുള്ള കാരണം. ഇത്തരത്തിൽ വേദനകളുടെ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോഴും ഈ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന തീവ്രത പലരിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും.

   

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിനെ നല്ല ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം ഇവിടെ പറയാനാകും. പ്രധാനമായും ശരീരത്തിലെ വേദനകളും ഉണ്ടാകുന്നത് നീർക്കെട്ട് ഒരു കാരണമായി മാറാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നീർക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇലയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വഴനയില എടന ഇല എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായും എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഈ ഇല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യാനുസരണം ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുതവണത്തെ ആവശ്യത്തിന് മൂന്നോ നാലോ ഇല എടുത്ത് ചെറുതായി കീറിമുറിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക.

ദിവസത്തിന്റെ പലതവണകളായി ഇത് അല്പം കുടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നീർക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതാകും. ഒരു ക്ലാസിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ലീഫ് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഗ്ലാസ് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചുവെച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് നല്ലപോലെ ആറിയശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം. ശരീരത്തിലെ ഏത് വേദനയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതു മതി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *