ഈ മൂന്നിലൊന്ന് തൊടു, നാളത്തെ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും മനസ്സിനെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകുന്നതിനും, നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രധാനമായും നാളെ തുലാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുൻപായി ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹവും.

   

സാന്നിധ്യവും ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്നത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധ്യമാകുമോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 3 ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചിത്രമാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കിട്ടും.

തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ തുളസി മാലയും, പാൽപ്പായസവും, നെയ് വിളക്കും മുടങ്ങാതെ വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാം. രണ്ടാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉമാമഹേശ്വരി ചിത്രമായ പാർവതി ദേവിയും ശിവ ദേവനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതിനായി 21 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് .

ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പിൻവിളക്ക് വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും. മൂന്നാമത് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ലക്ഷ്മി ചിത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ശത്രു ദോഷം ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണാൻ ആകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് തുടർച്ചയായി നാല് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി രക്തഹാരം സമർപ്പിച് ദീപാരാധന തൊഴുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *