നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഈ ഭക്ഷണം മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി.

ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശം സംബന്ധമായ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ അശ്രദ്ധയാണ്. പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തിന് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ശ്വാസകോശത്തിന് അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം.

   

ചുമ, ജലദോഷം, ശ്വാസംമുട്ട്, ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം ഒന്നു മാത്രമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ആത്മ പ്രശ്നങ്ങൾ. 90% ആളുകൾക്കും ഈ ആസ്ത്മാ ഉണ്ടാകാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീനുകളിൽ നിന്നാണ്.

പാരമ്പര്യമായ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളാണ് ആത്മായും മറ്റ് ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കഞ്ഞി ചോറ് പോലുള്ള പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. ഒരേയൊരു മാസം തന്നെ ഇത് ഒഴിവാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നീ ചോറും കഞ്ഞിയും ഒന്നും നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും വലിയ വില്ലൻ റോൾ ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവയും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കഠിനമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ പഴവർഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞശേഷം ഒഴിവാക്കാം. രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം സാധിക്കാത്തവരാണ് എങ്കിൽ ആറുമണിക്ക് മുൻപായി തന്നെ രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *