നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ തടിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ. ഇത് അല്പം അരചിട്ടാൽ മതി.

ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ആളുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി കാലിന്റെ മസിലുകളിൽ ആണ് വെരിക്കോസ് വേദനകൾ കൂടുതലും കാണപ്പെടാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായി ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ആകും. ഒരുപാട് തീവ്രതയിൽ എത്തിയ വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർജറികൾ.

   

ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. വെരിക്കോസിന്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ആളുകൾക്കും ആ ഭാഗത്ത് ഞരമ്പുകൾ രക്തം കട്ടപിടിച്ച ചുരുണ്ടു കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത്. ഒരുപാട് സമയം നിന്നുകൊണ്ട് ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ശരീരഭാരം അമിതമായി വർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടാറുള്ളത്.

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇനി സർജറി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ഒരു സർജറിയും ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ആകും. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി അല്പം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതശൈലിയിൽ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം എന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി രക്തം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത്.

ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലിയും നല്ല രീതിയിൽ വ്യായാമവും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ എല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും. വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപമാക്കി അരച്ച് തേക്കുന്നത് വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സഹായിക്കും. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി കാബേജ് ബ്രോക്കോളി ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *