തുടയിടുക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം മാറ്റാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുടയെടുക്കലുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടതാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല.

   

രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്.

അതിനായി ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ നീര് എടുത്തതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം ചേർത്തു കൊടുത്തത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ അലോവേര ജെല്ലിലേക്ക് അല്പം സ്പീച് ആൽമണ്ട് ഓയിലും വൈറ്റമിൻ ഓയിലും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മോയ്സ്ചറൈൻ ക്രീം പോലെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും തന്നെ രീതികൾ അറിഞ്ഞത് പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്നു കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *