നരച്ച മുടി കറുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി വളരെ എളുപ്പം

നരച്ച മുടി കറുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. നരച്ച മുടി കറുപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും.

അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആദ്യം ഹെന്ന പൗഡർ കട്ടൻ ചായ തിളപ്പിച്ചത് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് അൽപ്പം നെല്ലിക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് തലയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തലയിലെ മുടി കറുത്ത് കിട്ടുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു.

അതിനുശേഷം അല്പം നീലാംബരി പൊടിയിലേക്ക് കട്ടൻ ചായ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തലയിൽ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുടി കറുത്ത് കിട്ടുന്നതിനു ശേഷം സാധിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുടി കറുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.