ഗോതമ്പ് പൊടിയും മുട്ടയും കൊണ്ട് അടിപൊളി സ്നാക്ക്

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈവനിംഗ് സ്നാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നു.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം അറിവുകൾ. ഗോതമ്പുപൊടിയിലേക്ക് മുട്ട അടിച്ചു ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും.

ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ ഓയിൽ ചെയ്തെടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുക.

എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.