ഈ ചെടികൾ വീട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം

ഇൻഡോർപ്ലാന്റുകൾക്ക് ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രചാരം കൂടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. എന്നാൽ അവചിത്രത്തിലുള്ള പ്രചാരം കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാഴ്ചക്കാര്‍ക്കുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ല അലങ്കാരത്തിനും അതിലുപരി ആയിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

   

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യു.

ഇൻറർ പ്ലാന്റുകളായിട്ട് സർപ്പ പോള ഇനത്തിൽ പെടുന്നത് മണി പ്ലാൻറ് തുടങ്ങി വളരെയധികം ചെടികളാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇത് കാർബൺഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും വീടിനകത്തും മറ്റും നല്ല രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു.

അതുപോലെതന്നെ ബാത്റൂമിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻറർ പ്ലാന്റുകൾ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കുന്നത് വഴി ലിക്വിഡുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അണുവിമുക്തമാക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *