പാക്കറ്റുകളിൽ ഉള്ള സിലിക്ക ജെൽ ഇനി കളയരുത്

പലപ്പോഴും പല ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റുകളിൽ ഉള്ള സിലിക്ക ജെൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കളയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇതിൻറെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സിലിക്ക ജെല്ലുകൾ വെറുതെ കളയുന്നതിന് പകരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്.

   

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ്.

ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. സിലിക്ക ജല നമ്മുടെ ഈർപ്പറ്റ എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിറച്ച ബാഗിലേക്ക് ഇറക്കി വച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫോൺ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. മേക്കപ്പ് കിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാഗിൽ സിലിക്കൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായ രീതിയാണ്.

ബാത്റൂമിലും ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഉപയോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഈ സിലിക്കൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയരുത്. എല്ലാവരും ഇതിനെ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *