കെമിക്കലുകൾ ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ നരച്ചമുടി കറുപ്പിക്കാം | Solutions For Grey Hair

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടും കെമിക്കലുകളുടെ ഉപയോഗമില്ലാതെ നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഡേയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വീഡിയോ പറയുന്നത്. സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഡൈ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഏഴു നിറച്ച മുടി പൂർണമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഈ എയർലൈൻസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നേച്ചുറൽ ആയി നമുക്ക് തലയിൽ പുരട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ ഡൈ എല്ലാവർക്കും.

   

ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഹൈലൈറ്റ് നല്ലരീതിയിൽ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ. അതുപോലെതന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ കറക്കുകയും മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ ഡൈ.

എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൈലാഞ്ചി പൊടിയിലേക്ക് അല്പം നീലാംബരി പൊടിയും നെല്ലിക്ക പൊടിയും ത്രിഫല പൊടിയും ചേർത്ത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കട്ടൻചായ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഹെയർഡൈ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ ഡൈ മാറ്റം മുടിക്ക് നൽകുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെയർ ഡൈ നാച്ചുറൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *