ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതിലും കിടിലൻ മാർഗം വേറെയില്ല

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുപ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടാങ്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കരടികൾ വന്ന ഡിഗ്രിയും ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൈപ്പിലൂടെ ഇത് വന്ന് പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

   

അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും.

ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഒരു കുപ്പിയുടെ പകുതി മുറിച്ച് എടുത്തതിനുശേഷം അതിൻറെ മൂടിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പിവിസി പൈപ്പ് ഘടിപ്പിക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സല്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചുറ്റി അതിനുശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക.

അതിനുശേഷം അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് പിടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഈ കുപ്പി ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി നല്ലരീതിയിൽ അമർത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുവഴി കരയിൽ എല്ലാം പുറത്തോട്ട് തള്ളപ്പെടുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *