തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേൻ ഇര എന്നിവ മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യുക | Easy Tricks To Remove Lice From Hair

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പേൻ ഇവ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പേൻ ഇവ മാറി കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വിപണി വില വളരെയധികം കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരുപാട്.

   

തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകളും മറ്റും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഫലപ്രദമായ ഒരു ചക്ക പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം തെറിപ്പിക്കുകയും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പാൻ ഇരപൂർണമായി മാറി കിട്ടുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്.

വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വീടുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങാ ഇടയിലേക്ക് അല്പം കർപ്പൂരം പൊടിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു തലയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അല്പസമയത്തിനു ശേഷം തേച്ചു കളയുക. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം.

ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നു വീടുകളിൽ പരീക്ഷിക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് സാധ്യമാകു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *