തക്കാളി ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തെടുക്കാം | Easy Facial Using Tomato

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഉപയോഗിച്ച് മുഖം ഫേഷ്യൽ ചെയ്തു ഒരു കാരണം ആർക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മാർഗ്ഗം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇതുപോലെ സാധ്യമാകുന്നു. ചേട്ടൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില രീതികൾ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന തന്നെയാണ്.

   

അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള തക്കാളി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നത്. നമ്മൾ വാദികൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലും മറ്റും പോയി ചെയ്യുന്ന പേജുകൾ.

വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം വീടുകൾ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് തക്കാളി മാത്രമാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കളിയിൽ അൽപം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രബറായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ തക്കാളി മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നതും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മുഖഭാവത്തിൽ വർധന കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള മഗാനം സാധ്യമാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *