ബാത്റൂമിലെ ദുർഗന്ധം മാറ്റാൻ ഒരു പിടി അരി മാത്രം മതി

നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബാത്റൂമിൽ സാധാരണ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ചെയ്താലും ഈ ദുർഗന്ധം നമ്മളെ വളരെയധികം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദുർഗന്ധം മാറ്റിയെടുത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ആയി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക.

നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വീടുകൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എത്ര വലിയ റൂം ട്രഷറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ.

ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മാറ്റി എടുക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഒരുപിടി ഐഡിയിലേക്ക് അല്പം സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം റോൾ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റവും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ ഒന്നു പരീക്ഷിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്.