ബാത്ത്റൂമിലും കിച്ചനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മാറ്റാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാത്ത്റൂമിലും കിച്ചനും ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മാറ്റി എടുക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ദുർഗന്ധം അധികമായി മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കയറി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വീടുകൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം ദുരന്തങ്ങളെയും.

മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വീടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.

അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങാത്തൊലി ചേർന്ന് കളയുന്നതിനു പകരം അത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടി അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കർപ്പൂരം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മുറുക്കിക്കെട്ടി ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈനിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ആയിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ചെറുനാരങ്ങാ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് അൽപം കർപ്പൂരം കൂടി ചേർത്ത്.

തിളപ്പിക്കുക. ഇത് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ആക്കി എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സുഗന്ധം പരത്താൻ സാധ്യമാകും. ഇത്തരം രീതികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നു ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.