തെങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങ പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരംതിരിവുകൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കതിനു നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് സാധ്യമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ജീവികൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തെങ്ങിന് നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം രീതികൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്.

   

വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കായ്ഫലം ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തെങ്ങുകളിൽ കായ്ഫലം ഉണ്ടാകാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു എൻറെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി അൽപം കപ്പലണ്ടി നല്ലതുപോലെ മിക്സിയുടെ ചാറ്റൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക. കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുത്തതിനു ശേഷം ചാണകം.

നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തെങ്ങിൻറെ അരി വശങ്ങളിലായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാരും വീടുപണി ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *