ചെറുനാരങ്ങ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ കേടുകൂടാതെ വക്കാം

ചെറുനാരങ്ങ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പഴയ പോലും അത് കേടുവന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ നാലു കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ കേടുകൂടാതെ വയ്ക്കുന്നതിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തേയില വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തുണിയിൽ നല്ലതുപോലെ തുടച്ചു അതിനുശേഷം കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ വയ്ക്കുക.

ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുന്നതുവഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാരങ്ങ എത്രനാൾ വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കേടുവന്നു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുന്തിരികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകും.

അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നല്ലതുപോലെ പുഴുങ്ങി അത് നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അച്ചാറോ മറ്റു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് മാത്രം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ നല്ല തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചെറുനാരങ്ങാ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ ചെന്ന് അറിഞ്ഞ് വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കേടുവന്ന പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ആയതു ഇത്തരം രീതികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കേടുകൂടാതെ വച്ച് സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.