ബെഡ്റൂം സെറ്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ പാത്രത്തിലെ മൂടി മാത്രം മതി

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെറിഫെഡ് എന്നിവയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനു പറ്റുന്ന ഒരു ഭയം ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ ഈസിയായി തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഇത് എഴുതി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബെഡിൽ മൂത്രത്തിന് മണമുണ്ടോ ആകുന്നത് സാധാരണമാണ്.

എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതു നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നല്ല ഭംഗി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക.

ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ നേരത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പൂർണമായി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം വീടുകൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഇറക്കി നല്ലതുപോലെ എടുക്കുക.

ഒരു പാത്രത്തിൽ അൽപം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കംഫർട്ട് സ്കൂൾ ഷാംപൂ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് അതിനു ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിസ്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂഡിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ വലിച്ചു കെട്ടുക. ഇതിൽ നനച്ചു കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഇത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.