മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മിക്സി. എന്നാൽ പലപ്പോഴും മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിക്സി പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട്ടാൽ പോകുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം നമുക്ക് ദീർഘനാൾ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ദോശയ്ക്കും ഉഴുന്ന് നല്ല മറക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാരണമായി പലപ്പോഴും മിക്സ് നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയിൽ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തരം മാവു എല്ലാം അരച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈനംദിനം അടയ്ക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിക്സി ദീർഘനാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാനലിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂർച്ചകൂട്ടി എടുക്കുക എന്നു കൂടി നോക്കാം. പലപ്പോഴും മിക്സിയുടെ ജാർ മൂർച്ച കുറയുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് മിക്സി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വിസയുടെ ലേക്ക് മുട്ടയുടെ തൊട്ടടുത്ത നല്ലതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് മൂർച്ച കൂട്ടി എടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു.

പല സാധനങ്ങളും മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ജാറ അതിൻറെ മണം നിലനിൽക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് അതിനുശേഷം ചൂടാക്കി എടുത്താൽ ഇത് മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.