വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഴയ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് കിച്ചനിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിദ്യകൾ

നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ധാരാളം മിനുക്കുപണികൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി വരാറുണ്ടോ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തട്ടിപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീടുകളിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുക യാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉള്ള പല ഉല്പന്നങ്ങളും കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം.

എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രീതികൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ ന്യായം ഉണ്ടാകാനുള്ള വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ചു രീതികളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിച്ചൻ പൂർണമായും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ. ഒരു ലഗിൻസ് പഴയത് എടുത്തതിനുശേഷം വേണ്ട ലക്ഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മിക്സി പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കുപിടിച്ച്.

കിടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മിക്സിയില് ഇന്നസെൻറ് ഒരു ഭാഗം കയറി ഇടാവുന്നതാണ്. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ എപ്പോഴും വഴി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.

ഷർട്ട് എൻറെ ബട്ടൺ കൂട്ടുന്ന ഭാഗം കെട്ടി എടുത്തതിനുശേഷം വയറൊക്കെ ഒതുക്കി കെട്ടിയിട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല രീതികൾ ചെയ്യണം ഇത് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാത്തതുകൊഎന്താണ്പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനപ്പെടാത്ത ത. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.