എട്ടുകാലി ചിലന്തിവല എന്നിവയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇതൊന്നു സ്പ്രേ ചെയ്യൂ

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ചിലന്തിവല. എന്നാൽ ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് വീട്ടമ്മമാർക്കൊരു വലിയ പ്രധാന ജോലിയെ തന്നെയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയെ.

കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വഴി ചർച്ചയാകുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പ മാർഗം ആണ് പറയുന്നത്. മാറാല തട്ടുന്നതിന് ഭാഗമായി പലപ്പോഴും നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രേ യാണ്.

ഈസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എളുപ്പത്തിൽ മാറാല കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്പ്രേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി സോഡാപ്പൊടി ലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറാല ധാരാളമായി കാണുന്ന ഭാഗത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്തു.

കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറാല കെട്ടുന്നത് കുറയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി മാറാല യുടെ ശല്യം വളരെ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.