പല്ലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വൃത്തികേട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും

പല്ലുകളിൽ കറ കളഞ്ഞു കൂടുന്നതിന് ഭാഗമായി പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഞ്ചിരികൾ മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറകൾ മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരികൾ ലോകത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പല്ലുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാത്ത തന്നെ ഭാഗമായിട്ടാണ്.

ഈ തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ പല്ലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഇതിൻറെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ കട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇതിൽനിന്ന് രാസപ്രവർത്തനം നടന്ന വളരെയധികം ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വേണം അതുകൊണ്ടുതന്നെ കല്ലുകൾ വൃത്തിയായി ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും.

മാറ്റിനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥ മറികടക്കുന്നത് വേണ്ടി ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ വായിൽ കൊള്ളുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. മാത്രമല്ല ഡാ പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് പല്ല് നടന്ന ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് പല്ലുതേയ്ക്കുക ആണെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.