അലമാരിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല മണം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

പലപ്പോഴും വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്കും വളരെ മുഷിഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള മണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മാർഗ്ഗം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള സുഗന്ധം പരത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്.

[എന്നാൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ശാശ്വതപരിഹാരം ആയിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ തിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന കൂടിയാണ് . മാത്രമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതി നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ സാധിക്കുമോ.

ഒരു തലത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളും അടങ്ങാത്ത അതുകൊണ്ട് ഇത് നേച്ചുറൽ ആയ ഒരു രീതി കൂടിയാണ്. വീട്ടിനുള്ളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നും അതെ ഉപ്പു ബന്ധത്തോട് പ്രശ്നത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകമാകുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡാപ്പൊടിയും ചന്ദനത്തിരിയും ആണ്.

സോഡാപൊടി ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചന്ദനത്തിരി നല്ലതുപോലെ ചെത്തി ഇടുക ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി നല്ലതുപോലെ മുകൾവശം ഒരു തുണിയോ പേപ്പർ വെച്ച് മൂടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻറെ മുകൾഭാഗത്തായി ഹോളുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ആയിരിക്കും. ഇത് ഏറെ നാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇരിട്ടി എല്ലാവരും വീടുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.