തേങ്ങ തിരുമാൻ ഉള്ള എളുപ്പ വഴികൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

നമുക്ക് പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ തേങ്ങ ചുരുങ്ങുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാറുണ്ട്. ചിരവ യിൽ വച്ച് തിരുമുഖ ആണെങ്കിൽ കൈകൾക്കും അത് വളരെ തകരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് കറികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും തേങ്ങ പെട്ടന്ന് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വരാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് തേങ്ങ തിരുമ്മി എടുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ചു വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഫ്രിഡ്ജിൽ തേങ്ങാമുറി വെച്ചതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം ചൂടു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിനു ശേഷം തേങ്ങ ചിരട്ടയിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേർപെടുത്തി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ചെയ്യുന്നതുവഴി വളരെയധികം തേങ്ങ തിരുമ്മി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിരട്ടയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി എടുത്ത് തേങ്ങാ മിക്സിയുടെ ജാർ ഇട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുമ്മിയ തേങ്ങ പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വഴി ഒരു എയർടെൽ കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കയറിപ്പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതു മാറ്റിയെടുക്കാൻ 8 ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എഴുതി ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബിസ്ക്കറ്റ് പലപ്പോഴും അടുത്ത പോകുന്നത് സാധാരണയാണ്. എന്നാൽ തണുത്തു പോയി സ്റ്റേറ്റിനെ പഴയതുപോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ എയർടെൽ കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിമണികൾ ഇത് കൊടുത്താൽ ഇത് പഴയതുപോലെ ആകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.