എല്ലുതേയ്മാനം പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഈ വഴി ആരും അറിയാതെ പോകരുത്

പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് എല്ലുതേയ്മാനം എന്നത്. എല്ലുതേയ്മാനം വരുന്നതിനെ ഭാഗമായി ചെറിയതോതിൽ എന്നെങ്കിലും വീഴുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലുകൾ പൊട്ടി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എല്ലുതേയ്മാനം വരുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും. എല്ലുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബലം വയ്ക്കാൻ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് മിനറൽസ് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളമായി.

ആദ്യ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് എല്ലുതേയ്മാനം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അല്ലാത്ത ആളുകളിൽ സാധാരണയായി നമുക്ക് എല്ലുതേയ്മാനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മിനറൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ധാരാളമായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇതിനെ ഗുണകരമായി മാറും.

പാല് മുട്ട എന്നിവ ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിൽ എല്ലുകൾക്ക് ബലം അത് പതിവാണ്. എല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനം വരാൻ മറ്റൊരു കാരണമായി പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി യുടെ കുറവ് തന്നെയാണ്. വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മളിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം എല്ലുകൾക്ക് ബലം കുറവ് തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. സാധാരണയായി അമിതമായി വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുകയും വെയിലത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്നാൽ അത് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും. രൂപത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുക്കുന്നതു വഴി ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു വർഷത്തോളമായി കിടപ്പുരോഗി ആണെങ്കിൽ എല്ലുകളുടെ ബലം കുറഞ്ഞ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.