ബാത്ത് റൂമിലെ ദുർഗന്ധം ഒരു തലവേദനയോ ? എളുപ്പത്തിൽ അകറ്റാം..

ബാത്ത് റൂമിലെ ദുർഗന്ധം എല്ലാവർക്കും ഒരു തലവേദനയാണ് ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഈ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ എളുപ്പ വഴികൾ തേടുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ബാത്ത് റൂമിലെ ദുർഗന്ധം കാരണം നമ്മൾ പലരും അവർക്ക് പാത്രം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ മടിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തുനോക്കൂ ഇത് പല തരത്തിൽ ഉള്ള വഴികൾ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ക്ലോസെറ്റ് അടച്ചുവയ്ക്കുക പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായും.

ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ മണം പുറത്തേക്കു പോകാതിരിക്കാൻ സാഹചര്യത്തിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ വളരെ ഉപകാരം ചെയ്തു. പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ടെൻഷൻ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ഒഴിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി ഹോൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവണം ബാത്റൂമിൽ തങ്ങിനിൽക്കും ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് തങ്ങിനിൽക്കാൻ.

ഇത് സഹായിക്കുമ്പോൾ അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ അഥവാ മറ്റു വരുന്ന ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ ബേക്കിംഗ് സോഡാ എന്നാൽ വലിച്ചെടുക്കുകയും നല്ല സുഖം തന്നെ പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഓറഞ്ചിന് തോല് കളഞ്ഞ് തൊലിപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 24മണിക്കൂർ സുഗന്ധം.

പുറത്തുവിടുന്ന ഒന്നാണ് ഓറഞ്ച് അടുക്കളയിൽ ബാത്റൂമിലെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടു വച്ചാൽ അതിനൊരു പരിഹാരം മാർഗ്ഗം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.